fbpx Skip to main content

En traditionsrik pärla på Öresund sedan 1958

Sundbussarna är en institution för Helsingör och Helsingborg, som har en lång och spännande historia.

Sedan 1958 har Sundbussarna seglat passagerare mellan Helsingör och Helsingborg, och rutten är idag en institution för sig både för danska och svenskar.

Det började med ett beslut att utmana tåg och bilfärjor

Sundsbussarnas historia började 1958, när dåvarande skeppsredare Ragnar Moltzau senior beslutat att utmana tåg och bilfärjorna på rutten Helsingör-Helsingborg. De nya Sundsbussarna tog inte tåg, bussar, bilar eller lastbilar, utan bara gående passagerare. Därför var de avsedda för människor och inte fordon.

I mars 1958 började färjorna Henrik och Pernille att trafikera och gick under namnet Sundbusserne. Snart kom Jeppe till med en kapacitet på 160 passagerare, och en framgång var född.

Vid ett tillfälle var fyra fartyg i drift samtidigt, och på en enda dag seglade man 96 enkelresor och servade över 18000 besökare.

Det tog inte många år för Sundsbussarna att etablera sig som en permanent institution för både danskar och svenskar. Fartygen byggdes för folket och deras trafik. Dom som kom fjärran ifrån, tog bil- och tågfärjan, medan Sundsbussarna blev en fast förbindelse för de lokala och blev en livlina över Öresund.

I både Helsingör och Helsingborg uppfattade man då, som i dag, rutten som sitt egen, då nästan alla har upplevt någon viktig händelse i deras liv, som har ägt rum på och omkring Sundbussarna.

Efter en kort uppehåll börjar Sundsbussarna återigen att segla år 2010, men nu med nya ägare. Och precis som förr i tiden kallas fartyget M/S Pernille. 

Sedan 2010 seglade M/S Pernille således hundratusentals glada passagerare fram och tillbaka mellan Helsingör och Helsingborg. Utöver den härliga och speciella atmosfären ombord, värnar vi om de alltid lika goda och uppskattade danska ‘smørrebrød’ som du finner ombord. Liksom de återkommande musikaliska evenemangen Tura Live och våra uppskattade andra event på Sundet.